Windows Media Player embedded video overlay instelling

De website bevat enkele video fragmenten die onder andere kunnen worden weergegeven door Windows Media Player. HTML pagina's kunnen gebruik maken van 'embedded' video. In dat geval wordt de video afgespeeld in het bestaande scherm en wordt Windows Media Player niet afzonderlijk geopend. Hier doet zich het probleem voor dat bij 'embedded' video de video te donker wordt weergegeven, terwijl diezelfde video met de goede helderheid wordt weergegeven als deze afzonderlijk wordt geopend met Windows Media Player.

Door een instelling van Windows Media Player te wijzigen wordt 'embedded' video ook juist weergegeven. Ga met de muis aanwijzer op het video frame staan en klik de rechter muisknop. Kies vervolgens voor 'Opties...'

In het tabblad 'Prestaties'. Kies voor 'Geavanceerd...'

Opties

Nu wordt het scherm 'Instellingen voor videoversnelling' getoond. Schakel de optie 'Overlays gebruiken' uit. Er mag geen vinkje (meer) bij staan.

Instellingen voor videoversnelling

Sluit het venster met 'OK'. Bevestig de onderstaande vraag met 'Ja' om de nieuwe instellingen toe te passen.

Windows Media Player

Er kan altijd op de bestandsnaam die onder de 'embedded' video staat worden geklikt. In dat geval wordt Windows Media Player geopend. Ook kan het bestand eerst worden opgehaald door te met de rechter muisknop op de bestandsnaam te klikken en vervolgens te kiezen voor 'Doel opslaan als...'.