Previous First Next

20021027001; © KNMI

KNMI Weather Chart on 27-10-2002 at 12:00 UTC