Wad afstanden


Gecompliceerde ideeën en combinaties van plannen kunnen nooit goed uitpakken. Het idee was om met het 'Alaska groepje' vrijdag zelfstandig naar het NKB Vlieland kamp te varen. Helaas had ik geen vakantiedagen meer, dus ik zou alleen het weekend komen. Jan Koppelaar zou meevaren en maandag weer met mij mee terug naar Harlingen varen. Helaas kwam hier niets van. Uiteindelijk voeren de anderen gewoon met de NKB mee naar Vlieland. Jan en ik zouden dan maar alleen vanuit Roptazijl naar Vlieland varen. Voor Jan was dit niet uitdagend genoeg en hij stelde voor om vanuit Den Helder te vertrekken en in één dag naar de camping "de Stortemelk" te varen. Bij nader inzien bleek dit een perfect plan! Het is wel een lange zit, maar het getijdepatroon laat het ruimschoots toe. Aldus geschiedde.


Zaterdag 11 september 1999
HW Harlingen: 11:35
Om 06:30 vertrokken we uit Den Helder. Een lichte ochtendmist en de ochtend schemering leverde ons de opmerking: "Attentie kanoërs het zicht is slecht!" op van de verkeerstoren. Mijn marifoon was nog niet officieel toegelaten, dus we reageerden hier niet op. Onze kompassen waren in schemering niet goed afleesbaar, dus het eerste kwartier zwalkten we wat heen en weer. Met het komende daglicht verdween de mist vrij snel. We varen eerst via de Texelstroom en via de T-32/BR-1 door het Scheurrak. Het wordt mooi weer. We zijn om 11:00 bij de SO-40. Hier besluiten we over de plaat richting IN-13 te varen waar we om 11:45 aankomen. Het moet nog kenteren dus we besluiten te pauzeren. Het zeilbootje dat we eerder in de vaargeul hadden ontmoet, haalt ons weer bij. We raken aan de praat. Als de IN-13 om 12:00 langzaam naar de goede kant begint te hellen, gaan we weer verder. We varen even hard als het zeilbootje. Onze snelheid valt pas echt op als we de boeg van het zeilbootje door het water zien klieven. Om 14:35 zijn we bij het strand bij de camping. Ik besluit nog even het hele programma technieken te oefenen. Jan doet mee. Langzaam druppelen de NKB groepen binnen en wordt de rij kajaks aan de duinenrij breder. 32 zeemijl en 8 uur later kan eindelijk de sanitaire stop eruit. 's-Avonds toch maar weer naar Piet Paulusma geluisterd. Het voelt toch anders aan, zo'n zeekamp als 'niet-deelnemer'.

Zondag 12 september
HW Harlingen: 12:16
Eerst rondje Richel, tegen de klok in. In het Fransche Gaatje komen we de toergroep tegen onder leiding van Leo van der Vaart. Zij hebben met de klok mee gevaren. Sien en Pieter varen mee. Aan het einde van het Fransche Gaatje besloten om toch nog naar Terschelling te varen. Het begint al te kenteren. Om 12.30 bij de VL-8. Over de platen varen we redelijk op koers, omdat het water van alle kanten van de plaat wegloopt naar de geulen. Dus af en toe hebben we zelfs stroom mee. Maar eenmaal in een geul worden we al flink de Waddenzee uitgedreven. We redden het nog net op tijd. Leuke ervaring om over de platen te varen als het qua getijde eigenlijk al niet meer kan. Voor de havenmonding van West Terschelling stroomt het hard en is het leuk traverseren. Een zeilboot vaart op zeil en komt tegen de stroom nauwelijks vooruit. Als we om 13:20 aankomen vertrekken net de NKB-ers. Wij vertrekken om 15:25 en zijn om 16:15 bij de ZS-20. Jan komt met het idee om morgen niet dezelfde route terug te varen naar Den Helder. Hij stelt voor om via het wad onder Vlieland langs te varen en vervolgens via de Noordzee terug naar Den Helder. Zijn idee klopt als een bus. We hebben volgens de planning ruim de tijd voor deze route, omdat we zelfs op Texel bij paal 10 een uur op de kentering moeten wachten. 's-Avonds diapresentatie van Alaska door Sanja.

Maandag 13 september
HW Harlingen: 12:50
In verband met de perikelen van de kustwacht bij het NKB Vlieland kamp van een jaar eerder wordt ons dringend aangeraden om samen met de NKB ZVE-groep het eerste stuk mee te varen totdat we voorbij de Vliehors zijn. Aangezien wij als 'einzelgänger' het voor de NKB niet willen verpesten gaan we hiermee akkoord. Frans Roescher heeft de officiële leiding, maar Sido assisteert vandaag. In het begin zit de vaart er nog in, maar zodra we richting geultje en bruggetje in de buurt van het Posthuis willen varen wordt het ondiep en stort het vaartempo van de groep in. Helaas voor ons pauzeert de groep tot 12:40. Veel te lang naar ons gevoel. Zeker als bij het vertrek het tempo wederom laag ligt vanwege de ondiepte. De ZVE-groep doet navigatieoefeningen en wil de kortste route naar "de Robbenjager" varen. Dit blijkt niet handig, omdat men wederom bijna droogvalt. Als wij eindelijk voorbij de Vliehors zijn, en voorbij het daar voor anker liggende schip van de kustwacht, mogen wij van Frans onze eigen koers varen. We stuiven ervandoor. Om even later ook zelf bijna droog te vallen op de platen tussen Vlieland en Texel. De wind wakkert aan. We varen flink door om onze vermoedde achterstand in te lopen. We kunnen gelukkig af en toe schuin surfen. We schieten zo goed op, dat we ruim op tijd bij paal 10 aankomen. Ik knijp 'm behoorlijk bij het aanlanden. Ik heb nog weinig ervaring in aanlanden met een beladen Sirius met flinke branding. Ik laveer er succesvol doorheen. Op het strand draait de volle kajak een stukje door de wind. De windkracht is nu NO, minstens kracht 5. We pauzeren tot 18:00 met een bak koffie in de strandtent. We komen goed van het strand af. Het laatste stuk gaat soepel. Zeker als we in de luwte van Texel het laatste stukje naar Den Helder terugvaren, waar we om 19:35 aankomen. Ter afsluiting een hapje eten in het restaurant tegenover de veerboot. Een zeer geslaagde 'lange afstand' waddentocht is voor herhaling vatbaar.


© A.M. Schoevers